Varbergs kommuns upphandlingar Cyklar och cykelservice

Cyklar och cykelservice

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar cyklar samt service av cyklar och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Ramavtal av cyklar och reparation av cyklar

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar cyklar samt service av cyklar och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Föregående års (2018-2022) volym för Varbergs kommun var ca 3 100 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Den förväntade volymen för samtliga offentliga myndigheter är 3 300 000 SEK och är uppdelad enligt följande:

Varbergs kommun - 3 100 000 SEK

Varbergs fastighetsaktiebolag - 100 000 SEK

Hallands hamnar AB - 50 000 SEK

Varberg Energi Aktiebolag - 50 000 SEK

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster och varor som avropas. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

De upphandlande myndigheterna har valt att inte dela upp upphandlingen i fler delar, då vi önskar att de cyklar som beställarna köper in, enkelt kan servas och repareras av samma leverantör som sålt cykeln. På så vis säkerställs garanti samt att leverantören har väl kännedom för de upphandlande myndigheternas cyklar.

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till 3 630 000 SEK Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/99