Varbergs kommuns upphandlingar Byte av ventilationsaggregat och kanalisering samt medföljande tekniska installationer på Almers skola

Byte av ventilationsaggregat och kanalisering samt medföljande tekniska installationer på Almers skola

Varbergs kommun, Varberg

Projektet omfattar ett partneringkontrakt för byte av ventilationsaggregat och kanalisering samt medföljande tekniska installationer på Almers skola.

Projektet genomförs i följande två faser:

Fas 1 Projekterings- och kalkylfas, med ABK 09 som kontraktsvillkor

Fas 2 Produktionsfas med bygghandlingsprojektering, med ABT 06 som kontraktsvillkor

Projektet genomförs i tre etapper under en 3-års period under sommarledigheterna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

22/93