Varbergs kommuns upphandlingar Byte av ventilation på Limagården

Byte av ventilation på Limagården

Varbergs kommun, Varberg

Totalentreprenad - Limagården, Väröbacka

Byte av befintlig ventilationsaggregat samt takbyte, förbereda för ny köksutrustning, byte utav kylaggregat. Hänvisar till bilaga 1 där omfattningen beskrivs i mer detalj.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/29