Varbergs kommuns upphandlingar Byte av vasstak Getterön

Byte av vasstak Getterön

Varbergs kommun, VARBERG

Entreprenaden omfattar byte av vasstak på samtliga takfall som är täckta med vass och ny ryggning av ljung på nockarna på Naturum Getterön i Varberg.

Husets samtliga takfall är belagda vasstak, utom pulpettaket mot norr som är belagt med papp.

Mer detaljerad information framgår av 6.3 Rambeskrivning Naturum Getterön.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-11-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

21/60