Byggvaror

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar Byggvaror och kommer att resultera i två ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Byggvarorna ska användas till allmänna byggnadsarbeten samt undervisningsmaterial i skolor.

Avgränsningar: Järnhandelsvaror (utöver fästdon) ingår under annat befintligt avtal i kommunen.

Upphandlingen är uppdelad i två delar.

Leverans av Byggvaror

Leverans av byggvaror

Köp i butik byggvaror

Köp i butik av byggvaror

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/91