Varbergs kommuns upphandlingar Byggarbeten (1- 10 miljoner)

Byggarbeten (1- 10 miljoner)

Varbergs kommun, Varberg

Administrativa Föreskrifter

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.

All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/76