Busstransporter

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar Busstransporter av olika slag för Varbergs kommun i enlighet med upphandlingsdokumentet.

Skolskjuts, simskoleskjuts samt interturer för undervisning på annan skola omfattas inte och ingår därmed inte i denna upphandling. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Behovet av busstransporter gäller som exempel utflykter och övriga dagsturer inom den kommunala verksamheten, utflykter för barn och ungdom som inte ingår i avtal för skolskjuts samt personals behov av transporter för t.ex. konferenser. Transporter av lite större eller längre karaktär kan även förekomma så som busstransport på två eller fler dagar.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Busstransporter av olika slag för Varbergs kommun i enlighet med upphandlingsdokumentet.

Skolskjuts, simskoleskjuts samt interturer för undervisning på annan skola omfattas inte och ingår därmed inte i denna upphandling. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

Behovet av busstransporter gäller som exempel utflykter och övriga dagsturer inom den kommunala verksamheten, utflykter för barn och ungdom som inte ingår i avtal för skolskjuts samt personals behov av transporter för t.ex. konferenser. Transporter av lite större eller längre karaktär kan även förekomma så som busstransport på två eller fler dagar.

Upphandlingen omfattar:

Fordon med chaufför med plats för 7 - 22 passagerare

Fordon med chaufför med plats för 23 - 54 passagerare för enkel-, tur och retur- , rundresor samt resor med korta och långa stopp under färden.

Antal resenärer kommer att variera från små grupper till mycket stora grupper. I vissa sammanhang finns behov av flera bussar i ett uppdrag.

Transportuppdragen ska kunna ske samtliga vardagar, dag och kvällstid samt helger.

Föregående års (2018 -- 2022) volym var ca 5 600 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndigheternas verkliga behov.

Köparen garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen både kan överstiga samt understiga angivna volymer. Anbudsgivaren ska leverera de kvantiteter utav tjänster som avropas.

Avtal kommer att tecknas med samtliga leverantörer som är kvalificerade samt uppfyller övriga ställda krav på tjänsten.

Avrop per resa kommer att ske via en förnyad konkurrensutsättning. Samtliga antagna leverantörer kommer, då bussresor ska beställas, att få en förfrågan att lämna offert. Den Leverantör som då lämnar det lägsta priset blir tilldelad transportuppdraget. Se avsnitt 1.4.1.1Förnyad konkurrensutsättning.

TakvolymTakvolym för ramavtalet uppgår till 7 200 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Varbergs kommun rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14§ LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 21/87