Varbergs kommuns upphandlingar Brorenoveringar Göingegården VARBERG

Brorenoveringar Göingegården VARBERG

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av Brorenoveringar Göingegården VARBERG

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

23/35