Bokbuss

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av en ny bokbuss till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Bakgrund och mål med upphandlingen

Varbergs kommuns kulturavdelning består av två enheter, bibliotek och allmänkultur. Biblioteksenheten består av ett stadsbibliotek, en bokbuss, sex lokalbibliotek och ett campusbibliotek.

I Vision Varberg 2025 står det att Varberg ska utvecklas till ”västkustens kreativa mittpunkt”. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Bland annat ska vi i våra verksamheter förenkla människors vardag. Varbergs bokbuss är en del i denna vision eftersom den fungerar som ett rullande lokalbibliotek.

Upphandling av en ny bokbuss till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Bakgrund och mål med upphandlingen

Varbergs kommuns kulturavdelning består av två enheter, bibliotek och allmänkultur. Biblioteksenheten består av ett stadsbibliotek, en bokbuss, sex lokalbibliotek och ett campusbibliotek.

I Vision Varberg 2025 står det att Varberg ska utvecklas till ”västkustens kreativa mittpunkt”. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Bland annat ska vi i våra verksamheter förenkla människors vardag. Varbergs bokbuss är en del i denna vision eftersom den fungerar som ett rullande lokalbibliotek.

Bokbussen besöker mellan 75 och 80 hållplatser över hela kommunens geografiska yta. Den kör fem dagar i veckan, både dagtid och kvällstid, och är alltid dubbelbemannad med en bibliotekarie och en chaufför. I snitt kör bokbussen ca 1 600 mil/år. Genom att vara ute varje vardag och besöka så många hållplatser kan vi erbjuda invånarna på landsbygden kultur i form av böcker, filmer, musik samt arrangemang i mindre format.

Utifrån 2018 års utlåningssiffror (46 767 utlån) är bokbussen kommunens största lokala bibliotek. I princip ska man i bokbussen kunna göra det mesta som går att göra på ett lokalbibliotek.

Varbergs bokbuss börjar bli till åren, tillverkad 2005, och behöver därför bytas ut mot en ny som kan uppfylla både verksamhetens behov och kommunens miljökrav. Vår vision med en ny bokbuss är att bibehålla en hög standard på nuvarande verksamhet, förbättra arbetsmiljön för personalen samt utveckla och gärna i framtiden utvidga det vi redan gör.

Ledord som design, ergonomi, funktion, kreativitet, kvalitet och inspiration ska löpa som en röd tråd genom arbetet med att utforma den nya bokbussen. Designen ska locka låntagarna till inspirerande möten med litteraturen, kunskapen och människorna. Exteriör och interiör ska utmärkas av en välkomnande och inspirerande design. Det är viktigt att våra låntagare uppfattar att de befinner sig på ett av Varbergs kommuns bibliotek.

En ergonomisk arbetsmiljö anpassad efter personalens behov och ett välplanerat biblioteksrum anpassat till olika låntagarkategorier ska vara ledstjärnor i vår nya bokbuss. Såväl ung som gammal ska känna sig trygg då man vistas på bokbussen. Stor vikt läggs vid flexibla lösningar som underlättar för personalen vid arbetet vid expeditionsdiskarna. Vi vill ha en verksamhet där tunga lyft undviks med hjälp av t ex vagnar.

Den nya bokbussen ska kunna erbjuda mindre arrangemang, såsom barnteater, sagostunder eller musikstunder. Samtidigt ska den vara en inspirerande miljö för läsning. Vi önskar därför kreativa lösningar och förslag på hur det skulle kunna se ut i bokbussen. Vi behöver ett flexibelt biblioteksrum med bra exponeringsmöjligheter, sittplatser och avlastningsytor.

En bokbuss byter man inte så ofta och vi räknar med att den nya bokbussen ska hålla under lång tid. Vi förväntar oss därför att både karossen och inredningen är av god kvalitet, samtidigt som det är viktigt att de ledord som nämns ovan uppfylls.

Upphandlingens omfattning

Leverans och service under garantitiden av komplett bokbuss beskriven i detta upphandlingsdokument inkl. bilagor. Bokbussen ska levereras fulltankat och redo att tas i bruk.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-08-01

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/0264