Varbergs kommuns upphandlingar Bläshammar exploateringsomr Etapp 2

Bläshammar exploateringsomr Etapp 2

Varbergs kommun, Varberg

Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya gator och gång- och cykelbanor, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt dagvattendamm, schakt för anläggande av fiber- och elledningar samt finplanering med bl.a. växter, allt enligt förfrågningsunderlag. Slitlagerbeläggning på gator utförs ej nu utan läggs i annan entreprenad först när husen i området är byggda.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/26