Varbergs kommuns upphandlingar Bilpool med bokningstjänst

Bilpool med bokningstjänst

Varbergs kommun, Varberg

Omfattning

Upphandlingen omfattar Bilpool med bokningstjänst och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

I dagsläget har Kommunen ett antal fordon som ska vara bokningsbara i leverantörens bokningstjänst. Dessa fordon ska enbart vara bokningsbara för kommunens medarbetare. I bilpoolstjänsten ska det finnas möjlighet att hyra telematiklösning, för att sätta i kommunens egna bilar.

Varbergs kommun har 4 parkeringsplatser samt laddningsplatser till förfogande för bilpoolen.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar Bilpool med bokningstjänst och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden.

I dagsläget har Kommunen ett antal fordon som ska vara bokningsbara i leverantörens bokningstjänst. Dessa fordon ska enbart vara bokningsbara för kommunens medarbetare. I bilpoolstjänsten ska det finnas möjlighet att hyra telematiklösning, för att sätta i kommunens egna bilar.

Varbergs kommun har 4 parkeringsplatser samt laddningsplatser till förfogande för bilpoolen.

I dagsläget nyttjar kommunen bilpoolstjänstbilar uppskattningsvis 6400 timmar per år, därutöver tillkommer kommunens 23 verksamhetsbilar som ska vara bokningsbara i bokningstjänsten (av dessa är 10 st elbilar och 12 gasbilar+ 1 buss).

Omfattningen och placeringen av fordonen/uppställningsplatserna kan komma att förändras under avtalstiden.

Föregående års (2016-- 2020) volym var ca 2 300 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov.Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap 14 paragraf LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0246