Varbergs kommuns upphandlingar Besiktning av lyftanordningar och trycksatta anläggningar

Besiktning av lyftanordningar och trycksatta anläggningar

Varbergs kommun, Varberg

Upphandling av besiktningstjänster för lyftanordningar och trycksatta anläggningar.

Upphandlingen omfattar återkommande besiktningar av olika typer av lyftanordningar samt besiktning och kontroll av olika typer av trycksatta anläggningar, i enlighet med gällande lagar inom området, och kommer resultera i två ramavtal för löpande avrop.

Exempel på objekt som är i behov av besiktning hos deltagande myndigheters verksamheter är:

Lyftanordningar: lastbrygga, lyftbord, maskindriven port (horisontell, vertikal), hiss (plattform, varu-person, säng, trapp), roterdörr, ridåvägg, lingång m.m.

Trycksatta anläggningar: tryckluftsbehållare, kokgryta, expansionskärl, vattenvärmare, vattenväxlare, fjärrvärmeväxlare, varmvattenberedare, varmvattenpanna, oljepanna, gaspanna, pelletspanna, kondensor, ackumulator m.m.

Upphandlingen är uppdelad i två delar och kommer att resultera i två ramavtal

Del 1 - Besiktning av lyftanordningar

Del 2 - Besiktning av trycksatta anläggningar

Besiktning av lyftanordningar

Löpande besiktning av lyftanordningar i Varbergs kommun samt Varbergs fastighetsaktiebolags och Hallands Hamnars fastigheter.

Besiktning av trycksatta anläggningar

Löpande besiktning och riskanalyser av trycksatta anläggningar och objekt i Varbergs kommun samt Varbergs Fastighets AB och Hallands Hamnar ABs fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/3