Varbergs kommuns upphandlingar Besiktning av lyftanordningar och trycksatta anläggningar

Besiktning av lyftanordningar och trycksatta anläggningar

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar återkommande besiktning av trycksatta anordningar och lyftanordningar utifrån de intervaller som följer enligt lag

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

Omfattning

Upphandlingen omfattar återkommande besiktningar av olika typer av lyftanordningar samt besiktning och kontroll av olika typer av trycksatta anläggningar, i enlighet med gällande lagar inom området, och kommer resultera i två ramavtal för löpande avrop.

Exempel på objekt som är i behov av besiktning hos deltagande myndigheters verksamheter är:

Lyftanordningar: lastbrygga, lyftbord, maskindriven port (horisontell, vertikal), hiss (plattform, varu-person, säng, trapp, möbel, special), roterdörr, ridåvägg, lingång m.m.

Trycksatta anläggningar: tryckluftsbehållare, kokgryta, expansionskärl, vattenvärmare, vattenväxlare, fjärrvärmeväxlare, varmvattenberedare, varmvattenpanna, oljepanna, gaspanna, pelletspanna, kondensor, ackumulator m.m.

Upphandlingen är uppdelad i två delar och kommer att resultera i två ramavtal

Del 1 - Besiktning av lyftanordningar

Del 2 - Besiktning av trycksatta anläggningar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 22/78