Varbergs kommuns upphandlingar Bemanningssjuksköterskor

Bemanningssjuksköterskor

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs kommuns hälso- och sjukvårdsenhet är i behov av bemanningssjuksköterskor under veckorna 25-35 i sommar. Vi vill gärna ha så få till antalet bemanningssjuksköterskor som möjligt för att skapa största möjliga kontinuitet för såväl patienter som våra ordinarie sjuksköterskor.

Upphandlingen bygger på modellen "Först till kvarn principen" med samtliga kriterier angivna och fastställda med ett fast timpris: 710 SEK.

Upphandlingens omfattning

Varbergs kommuns hälso- och sjukvårdsenhet är i behov av bemanningssjuksköterskor under veckorna 25-35 i sommar. Vi vill gärna ha så få till antalet bemanningssjuksköterskor som möjligt för att skapa största möjliga kontinuitet för såväl patienter som våra ordinarie sjuksköterskor. Totalt är vi i behov av 2,5-3 årsarbetare under de angivna veckorna. Arbetet är inom både särskilt boende och hemsjukvård, schematiden är varierande och innehåller dag/kväll/helg samt är inom tätort och landsbygd. B-körkort erfordras samt minst 2-års erfarenhet som sjuksköterska.

Samtliga villkor och kriterier är fasta och anges i denna del, Upphandlingens omfattning.

Fast timpris: 710 SEK.

Allmänt

Leverantören ska skicka in en CV på varje sjuksköterska som offereras som bemanningssjuksköterska och tydligt ange vilken tidsperiod som avser arbetspass. Ange dag/kväll/helger.

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2020-08-31

Fritextsvar ska lämnas direkt i upphandlingsdokumentet. Hänvisning till bilagor där det inte särskilt efterfrågas accepteras inte. Svar som enbart finns i bilagor medför att anbudet inte utvärderas.

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2020/0011