Varbergs kommuns upphandlingar Bemanningssjuksköterskor, Ssk sommar 2022

Bemanningssjuksköterskor, Ssk sommar 2022

Varbergs kommun, VARBERG

Upphandling gällande Bemanningssjuksköterskor, Ssk sommar 2022 under veckorna 24-35. Se Upphandlingsdokument för vidare krav.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud till Socialförvaltningen, Varbergs kommun.

Varbergs kommun, Socialförvaltningen inbjuder er att delta i upphandlingen gällande Bemanningssjuksköterskor i sommar 2022 veckorna 24-34 med ev. förlängning till W35. med samtliga villkor fastställda. Upphandlingen sker med Annan fördelningsnyckel. Kontinuitet är första urvalskriterier till val. Vi har ingen begränsning till antalet avtalsleverantörer utan kommer att Tilldela samtliga Leverantörer som uppfyller Credit Safe nivå med att vara godkänd. Vi kommer att teckna avtal med De leverantörer som uppfyller ställda krav på kontinuitet och obligatoriska krav. De Leverantörer som blir utvalda Leverantörer kommer att bli kontaktade i maj månad för avtalstecknande. Har man som Leverantör inte blivit kontaktad av Avdelningschef för Hälso-och sjukvårdsenheten ska det betraktas som att man inte blivit avtalad avtalsleverantör. Vi använder oss utav denna metod i år som vi tror ska kunna förse oss med rätt kompetens baserat på kontinuitet. Vår målsättning är att få så få till antalet sjuksköterskor som möjligt.

Val av Sjuksköterska kommer att ske genom referenstagning och kontinuitet. Därför ska referenser bifogas med anbuden samt CV på respektive sjuksköterska som offereras. Vi accepterar inte att Leverantören inkommer med någon ersättare som likvärdig när val har gjorts utan det är den upphandlande myndigheten som avgör vad som är likvärdigt. Samtliga Leverantörer ska inkomma med bevis på gällande Legitimation och man får inte vara föremål för någon utredning eller finnas med i Belastningsregistret. Köparen förbehåller sig också rätten att begära in kompletteringar om så skulle behövas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-31)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SN 2022/0045