Varbergs kommuns upphandlingar Andningshjälpmedel i hemmet

Andningshjälpmedel i hemmet

Region Halland, HALMSTAD

Ventilator, avancerad bilevel, hostapparat, slemsug, inhalator och syrgaskoncentrator för hemsjukvård. Distansmonitorering till ventilator och avancerad bilevel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer