Affärsresebyrå

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar ett heltäckande uppdrag av affärsresebyrå- och reseadministrativa tjänster för tjänsteresor inrikes och utrikes. Bokningar ska ske med fullservice (bokning med personlig service) men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Upphandlingen omfattar ett heltäckande uppdrag av affärsresebyrå- och reseadministrativa tjänster för tjänsteresor inrikes och utrikes. Bokningar ska ske med fullservice (bokning med personlig service) men även självbokning (online) ska kunna erbjudas.

Allmän orientering

Välkommen att lämna anbud när Varbergs kommun, samt deltagande myndigheter i Halland, upphandlar affärsresebyråtjänster.

Upphandlingen görs som en samordnad upphandling där kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Varberg samt Region Halland deltar. Även några av Region Hallands samt de deltagande kommunernas bolag deltar i upphandlingen.

Omfattning

Upphandlingen omfattar heltäckande affärsresebyråservice för tjänsteresor inrikes och utrikes.

Affärsresebyråtjänsterna omfattar:

hantering av bokning/avbokning/avbeställning/ombokning/krediteringar av samtliga typer av resedokument

bokning av hotell/logi både inrikes och utrikes

ställa ut hotellvoucher både inrikes och utrikes

biluthyrning

grupp och konferensarrangemang (resebyrån ska kunna ombesörja betalning av konferensavgifter och hotellrum bokade via konferensarrangör)

bokning av inrikes och utrikes tågresor

bokning av inrikes och utrikes flygresor samt LCC flyg (low-cost carrier)

bokning av inrikes och utrikes båtresor

bokning av inrikes och utrikes bussresor

marktransport

viseringar

leverans av färdhandlingar

utskick beträffande tidtabeller, nyheter och annan reseinformation

hantera debitering via resekonto

samtliga övriga resebyråtjänster

fullservice med personlig service

självbokningssystem.

Uppdragets värde beräknas uppgå till ca 100 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Denna volym inkluderar samtliga kostnader för resor och logi, det vill säga avtalets beräknade värde är inte enbart baserat på arvodeskostnader.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera de upphandlande myndigheternas verkliga behov.Ramavtal kommer tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingens omfattning har bestämts med beaktande av 4 kap. 14 § LOU och grundar sig på fördelen med synergieffekter, samordnade leveranser samt lägre administrativa kostnader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 23/36