Upphandling Västra Skaraborg Miljökonsulttjänster - V6

Miljökonsulttjänster - V6

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Upphandling av ramavtal gällande Miljökonsulttjänster till kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Upphandlingen är uppdelad i följande nio (9) anbudsområden (delområden):

• Bullerutredningar

• Dagvattenutredningar och översvämningsanalyser

• Geotekniska utredningar

• Miljötekniska markundersökningar

• Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

• Naturvärdesinventeringar (NVI)

• Riskbedömningar vid planarbete

• Riskbedömningar vid mark och anläggningsarbeten

• TrafikutredningarLot nr.: 1

Administrativa Föreskrifter

Upphandling av ramavtal gällande Miljökonsulttjänster till kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Upphandlingen är uppdelad i följande nio (9) anbudsområden (delområden):

• Bullerutredningar

• Dagvattenutredningar och översvämningsanalyser

• Geotekniska utredningar

• Miljötekniska markundersökningar

• Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

• Naturvärdesinventeringar (NVI)

• Riskbedömningar vid planarbete

• Riskbedömningar vid mark och anläggningsarbeten

• Trafikutredningar

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/14/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/15/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 2

Generell del

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 3

Anbudsområde Bullerutredningar

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 4

Anbudsområde Dagvattenutredningar och översvämningsanalyser

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 5

Anbudsområde Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 6

Anbudsområde Geotekniska utredningar

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 7

Kontraktsvillkor

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 8

Anbudsområde Miljötekniska markundersökningar

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 9

Anbudsområde Riskbedömningar vid planarbete

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 10

Anbudsområde Riskbedömningar vid mark och anläggningsarbeten

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 11

Anbudsområde Naturvärdesinventeringar (NVI)

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()Lot nr.: 12

Anbudsområde Trafikutredningar

.

Last tender date: 04/15/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Lidköpings kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13140&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/30/2024 22:00:00

Duration contract end date : 09/13/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Price: ()

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023-26