Upphandling Västra Skaraborg Kontroll av desinfektionutrustning

Kontroll av desinfektionutrustning

Lidköpings kommun, LIDKÖPING

Lidköpings kommun inbjuder till att lämna anbud på ramavtal gällande årliga kontroller, service och reparation av spol- och diskdesinfektionsutrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-12)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024-21