Vänersborgs upphandlingar Upphandling nyproduktion av radhus kv. Spaden 1 - Holmängen, Vänersborg

Upphandling nyproduktion av radhus kv. Spaden 1 - Holmängen, Vänersborg

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Beställaren genomför en funktionsupphandling där anbudsgivarna inom förfrågningsunderlagets ramar ges ett stort utrymme att utforma anbud på respektive efterfrågade radhus.

Entreprenaden omfattar projektering och utförande av radhus i enlighet med ny detaljplan

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2022-02-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Förfrågningsunderlag 2021-11-12