Vänersborgs upphandlingar Upphandling fällningskemikalie för avlopp tillhörande UVAB, MVAB samt FVAB

Upphandling fällningskemikalie för avlopp tillhörande UVAB, MVAB samt FVAB

Uddevalla Vatten AB, Uddevalla

Västvatten AB genomför nu en samordnad upphandling för Uddevalla Vatten AB, Färgelanda Vatten AB samt Munkedal Vatten AB och upphandlingen avser fällningskemikalier för bolagens avloppsreningsverken och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Beräknad avtalsperiod från avtalets undertecknande till och med 2023-11-30, med option på avtalsförlängning med 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-138