Vänersborgs upphandlingar Upphandling fällningskemikalie för avlopp tillhörande SVAB

Upphandling fällningskemikalie för avlopp tillhörande SVAB

Västvatten AB, UDDEVALLA

Västvatten AB genomför nu en upphandling för Sotenäs Vatten AB och upphandlingen avser fällningskemikalier för bolagets avloppsreningsverk och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021-139