Vänersborgs upphandlingar Upphandling av ramavtal avseende asfalt och beläggningsarbeten

Upphandling av ramavtal avseende asfalt och beläggningsarbeten

Tanums kommun, TANUMSHEDE

Upphandlingen avser att leda till ramavtal avseende anläggningarbeten relaterade till vägnätet i kommunerna. Arbetet består av toppbeläggningar, underhållsbeläggningar och nyanläggning. I uppdraget ingår både planerad verksamhet och akuta uppdrag.

Upphandlingen avser Tanums kommun, Munkedals kommun och Strömstads kommun samt i AF angivna kommunala bolag i dessa kommuner.

Anbud lämnas och utvärderas per kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

TN 2021/0288-350