Vänersborgs upphandlingar Tekniska konsulttjänster, Bullerutredningar

Tekniska konsulttjänster, Bullerutredningar

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen avser att utreda buller i samband med exempelvis detaljplanering och inom andra kommunala verksamheter. Det kan handla om olika typer av buller, som exempelvis från trafik eller från olika typer av verksamheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/48