Vänersborgs upphandlingar Svets- och smidesarbeten

Svets- och smidesarbeten

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser ramavtal för fortlöpande avrop av svets- och smidesarbeten för Uddevalla kommun och omfattar samtliga förekommande svets- och smidesarbeten i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen samt övriga fastigheter. Detaljerad beskrivning av upphandlingens omfattning framgår av förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/680