Vänersborgs upphandlingar Svets- och smidesarbeten

Svets- och smidesarbeten

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser ramavtal för fortlöpande avrop av svets- och smidesarbeten för Uddevalla kommun och omfattar samtliga förekommande svets- och smidesarbeten i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen. Detaljerad beskrivning av upphandlingens omfattning framgår av förfrågningsunderlag Svets- och smidesarbeten KS 2021/561.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/561