Vänersborgs upphandlingar Storköksutrustning inkl. service och reparation

Storköksutrustning inkl. service och reparation

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun upphandlar ramavtal gällande storköksutrustning samt service och reparation på ny och befintlig storköksutrustning. Upphandlingen avser utrustning för disk, kyla, värme, matberedning och förvaring i storkök, inklusive rostfria bänkar, samt fortlöpande servicearbete för storkök. Vid köp av produkter kan montering/installation av utrustning beställas i samband med köpet. Bortforsling av uttjänt utrustning ingår i uppdraget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/331