Vänersborgs upphandlingar Spolning av avloppsledningar NY

Spolning av avloppsledningar NY

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Underhållsspolning och spolning vid akuta stopp i Vänersborgskommuns avloppsledningar efterfrågas. I tjänsten ingår även tömning av två stycken oljeavskiljare och en ränna i kommunens tvätthall.

Rangordning efterfrågas.

Omfattning

Entreprenaden innefattar underhållsspolningar och spolningar vid akuta stopp i Vänersborgs kommuns avloppsledningar. Antal spolningar kan variera från år till år och från månad till månad. I tjänsten ingår även tömning av två stycken oljeavskiljare och en ränna i Gatuenhetens/Kommunens tvätthall. En oljeavskiljare (nr 1),vars volym är 10 m3 och som är ansluten till Kommunens verkstad och tvätthalls, ska tömmas efter behov, ca en (1) ggr/år. Spolning av rännan ska ske efter behov, ca 4 ggr/år och i samband med tömning av oljeavskiljare nr 1.Volymen per år är ca 550 h fördelat på spolbilens kapacitet.

Uppdragens längd och omfattning samt plats för utförande varierar mellan olika uppdrag/beställningar. Behovet kan inte specificeras i förväg. Vid avrop specificeras önskad maskin. Leverantör är skyldig att leverera köparens verkliga behov. Kommunen har för avsikt att teckna avtal med flera leverantörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2021/52 Spolning av avloppsledningar NY