Vänersborgs upphandlingar Sophämtningsfordon

Sophämtningsfordon

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingsförfarande

Förenklat förfarande enligt lagen (2016:1146) om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr. 2021/61