Vänersborgs upphandlingar Ramavtal storköksservice 2021

Ramavtal storköksservice 2021

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Vänersborgs kommuns behov av service och reparationer av storköksutrustning. Tjänsten omfattar samtliga i ett storkök förekommande maskiner och utrustningar.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingsföremål

Upphandlingen avser ramavtal för storköksservice. Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör.

Leverantören ska på uppdrag av beställare kunna reparera och utföra service och avhjälpande underhåll på den storköksutrustning som omfattas inom det avtalade området. Leverantören ska se till så att respektive fabrikants råd och anvisningar följs och ha den bemanning, fordon och utrustning som krävs för att genomföra aktuellt uppdrag, detta är gällande under hela avtalsperioden.

Avtalstiden löper i två (2) år med möjlighet till förlängning med ett (1) plus ett (1) år, totalt 48 månader. Avtalstid anges i AFD.4.

Takvolym

Takvolymen beräknas per år inte överstiga 300 000 SEK. Omfattningen kan komma att öka eller minska under ramavtalstiden på grund av nyproduktion, fastighetsköp, försäljning av fastigheter eller ändring i förvaltningsuppdrag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/150