Vänersborgs upphandlingar Ramavtal planerade och akuta reparationer, nybyggnationer och övriga VA‐relaterade el & automationsarbeten.

Ramavtal planerade och akuta reparationer, nybyggnationer och övriga VA‐relaterade el & automationsarbeten.

Västvatten AB, UDDEVALLA

Arbetsuppgifterna kan omfatta:

Reparations- och underhållsarbeten inom va-anläggningens alla delar.

Elinstallationer på tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer

Installation och beräkningar av apparatskåp

Akuta åtgärder tex. driftstörningar

Renoverings- och underhållsarbeten i avloppsreningsverk och vattenreningsverk

Nyproduktion och konstruktion vad gällande elinstallationer av tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/182