Vänersborgs upphandlingar Ramavtal målningsarbeten

Ramavtal målningsarbeten

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Beställaren nedan inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för utförande av målningsarbeten. Beställaren har ett behov av att varaktigt säkra tillgången till entreprenörer för sådana arbeten inom Beställarens fastighetsbestånd och upphandlar därför ramavtal för kommande avrop av arbeten. Uppdragen består av planerade och akuta arbeten inom beställarens fastighetsbestånd. Uppdragen kan även omfatta mindre nyproduktion.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-03)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Målning 2021-11-26