Vänersborgs upphandlingar Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun behöver förnya sitt ramavtal gällande parkeringsövervakning. Upphandlingen omfattar löpande parkeringsövervakning årets alla dagar. I grunden finns ett schema som omfattar 120 timmar per vecka, men även tilläggsköp kommer göras vid specifika insatser. Merparten av övervakningen sker till fots och på trafikintensiva platser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00355