Vänersborgs upphandlingar Omholmen Rensgaller

Omholmen Rensgaller

Västvatten AB, UDDEVALLA

Nya rensgaller till Omholmens ARV, verket renar vatten från bl. a Kungshamn och Smögen. Renshanteringen byggdes om 2013, men är sliten pga att inkommande avloppsvatten har en hög andel sten/grus/sand vilket ansamlas uppströms gallren i ”gallerlådan” och har förorsakat att ”gallerlamellerna” blivit skeva och utslitna, dessutom har distanserna mellan gallerlamellerna slitits.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

80156