Vänersborgs upphandlingar Nybyggnation av flerfunktionell mötessal, kv Myrten 10 Vänersborgs kommun

Nybyggnation av flerfunktionell mötessal, kv Myrten 10 Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Totalentreprenad för nybyggnation av en flerfunktionell mötessal i Vänersborgs kommun. Mötessalen ska byggas på kv Myrten 10 och ska ansluta till kommunhuset. Ombyggnation och anpassning i Vänersborgs kommunhus ingår därmed också i entreprenaden.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Vänersborgs kommun ska enligt beslut av kommunfullmäktige uppföra en ny mötessal på kv Myrten 10. På samma plats har det tidigare stått en mötessal som revs år 2017 på grund av mögelangrepp. Den nya mötessalen ska ersätta tidigare mötessal där kommunen hade politiska sammanträden, föreläsningar och andra större tillställningar.

Beställarens målsättning är att mötessalen ska kunna anpassas för kommunens olika verksamheter, men ändå vara så kostnadseffektiv som möjligt. Några av de användningsområden som mötessalen ska kunna hantera är: politiska sammanträden, utbildningar och konferenser. Utöver detta har även andra möjligheterdiskuterats, som att nyttja lokalen som arbetsyta, att salen ska vara omställningsbar utan fast inredning.

Mötessalen ska kunna hantera möten för 300 personer. Mötessalen ska uppföras i enlighet med den aktuella detaljplanen som på ett tydligt sätt anger hur salen kan utformas utvändigt.

Byggnationen av mötessalen kommer att medföra påverkan på befintligt kommunhus, på flera våningsplan.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-07-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2020/120