Kyla 2021-2023

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

UM behov utav periodiserade kontroller av kylaggregat samt reparationer.

UM samlade behov utav periodiskerade kontroller utav ca 160 kylaggregat samt reparationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/3