Vänersborgs upphandlingar Extern remiss klienter

Extern remiss klienter

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun inbjuder Leverantörer att lämna synpunkter på upphandlingsunderlag gällande anskaffning, via ett leasingförfarande, av nya persondatorer både stationära och bärbara samt köp av skärmar och dockningsstationer samt tillhörande tjänster.

Upphandlingsförfarande

Extern remiss med annonsering enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-10-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr. 2021/51