Vänersborgs upphandlingar Arkitekt för idéskiss stadshuset

Arkitekt för idéskiss stadshuset

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun söker i denna upphandling en leverantör som inom ramen för en förstudie av nytt stadshus ska bistå med idéskisser för att visualisera hur ett framtida stadshus i Uddevalla kan gestalta sig, för utförande av uppdrag enligt upphandlingsdokumenteten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021-00254