Vallentuna kommun Tryckeritjänster STIC 2023

Tryckeritjänster STIC 2023

Adda Inköpscentral AB, Stockholm

Upphandlingen omfattar tillhandahållande av tryckeritjänster och ska tillgodose upphandlande

myndighets behov av bland annat följande tjänster:

• Beställningsportal/Print on demand

• Digital- och offsettryck

• Expresstryck

• Efterbehandling

• Leverans och budning

Trycksaker som kan vara aktuella för beställning är till exempel:

• Broschyrer

• Informationsblad

• Foldrar

• Affischer

• Visit- och korrespondenskort

• Vykort

• Tidning

• Kuvert

• Vepor och roll-ups

• Flygblad

• Andra vanligt förekommande trycksaker

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

10588