Vallentuna kommun Solkraftverk

Solkraftverk

Vallentuna kommun, Vallentuna

Installation av Solkraftverk på 3 objekt i Vallentuna kommun.

De tre objekten som omfattas av denna entreprenad är:

Hagaskolan, en skola för ca 900 elever.

Åby Ängar förskola, en förskola för ca 100 barn.

Ormsta förskola, en förskola för ca 80 barn.

Alla tre objekten är belägna i centrala Vallentuna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.192