Vallentuna kommun Ramavtal - Städmaskiner och tillbehör

Ramavtal - Städmaskiner och tillbehör

Vallentuna kommun, VALLENTUNA

Vallentuna kommun inbjuder in till upphandling av ramavtal för städmaskiner avseende köp av städmaskiner, funktionshyra av städmaskiner samt service och underhåll av städmaskinspark.

Vallentuna kommun inbjuder in till upphandling av ramavtal för städmaskiner avseende köp av städmaskiner, funktionshyra av städmaskiner samt service och underhåll av städmaskinspark. 

Omfattning

Vallentuna kommun inbjuder in till upphandling av ramavtal för städmaskiner avseende köp av städmaskiner, funktionshyra av städmaskiner samt service och underhåll av städmaskinspark.

Fler verksamheter inom Vallentuna kommun kan komma att avropa från detta ramavtal.

Antal leverantörer

Vallentuna kommun kommer att anta en (1) leverantör.

Utvärdering av anbud

Efter anbudsöppning sker utvärderingen med en begränsad kontroll som innebär att anbudsgivaren som har lägst utvärderingspris kommer att kontrolleras först i tre steg enlig nedan. Om anbudsgivaren inte klarar kvalificeringskraven utförs kvalificering av leverantören med näst lägst pris osv.

Steg 1: Utvärdering av lämnade anbudspris. Anbud med lägst angiven anbudssumma går vidare till steg 2. Steg 2: Kvalificeringsfas, vilket innebär en kontroll av leverantören och kontroll att Ska-kraven uppfylls samt kommersiella villkor/ avtalsutkast godtas utan villkor och/eller reservationer. Kontroll sker att samtliga efterfrågade positioner är offererade samt att offererade varor uppfyller minst angiven kvalitetsnivå och uppställda krav. Skulle anbudet med lägst pris i steg 1 inte uppfylla kraven i steg 2 går kvalificeringen vidare med näst lägsta pris osv tills en vinnare utsetts.Steg 3: Tilldelning av kontrakt, enligt angiven utvärderingsprincip lägst pris.

En upphandlande myndighet kan medge att uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet rättas. Upphandlande myndighet kan också medge att anbudet förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.181