Vallentuna kommun Markanvisning för bostäder och handel i Lindholmen

Markanvisning för bostäder och handel i Lindholmen

Vallentuna kommun, Vallentuna

Markanvisning för bostäder och handel i Lindholmen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.140