Vallentuna kommun LOV familjerådgivning enligt SoL

LOV familjerådgivning enligt SoL

Vallentuna kommun, Vallentuna

LOV för familjerådgivning enligt SoL.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SN 2021.075