Vallentuna kommun Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS

Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS

Vallentuna Kommun VALLENTUNA

Vallentuna kommuns socialnämnd inbjuder intresserade utförare att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Upphandlingen genomförs enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SN 2016.050