Vallentuna kommun Korttidsvistelse och/eller Korttidstillsyn enligt LSS

Korttidsvistelse och/eller Korttidstillsyn enligt LSS

Vallentuna Kommun VALLENTUNA

Vallentuna kommuns socialnämnd inbjuder intresserade utförare att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS och eller korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS. Sökande ska åta sig att för Vallentuna kommuns räkning utföra insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS och eller korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS och i enlighet med vad som anges i uppdraget.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SN 2019.143