Vallentuna kommun Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Vallentuna kommun, Vallentuna

Dessa föreskrifter avser auktorisation för insamling, transport samt avlämning av förpackningsavfall från förpackningsavlämnare genom så kallad fastighetsnära insamling.

Auktorisationen är indelad i två delområden:

Delområde 1 avser insamling i kärl.

Delområde 2 avser insamling från krantömmande behållare.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2023-11-27

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

KS 2023.350