Vallentuna kommun Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning

Auktorisation Vux Norrort- Kommunal vuxenutbildning

Täby kommun

Välkommen att söka auktorisation inom Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning. De kommuner som ingår i Vux Norrort är Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Upplands Väsby och Österåker. För närvarande finns inga specifikt utformade e-verktyg för auktorisation. Kommunerna inom Vux Norrort har valt att använda e-Avrop för annonsering och behandling av inkomna ansökningar. Observera att det inte rör sig om ett upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller enligt lagen (2008:962) om valfrihet. Ansökan om auktorisation till Vux Norrort kan göras när som helst. För kursstarter 2022-2023 handläggs ansökningar till två kursstarter, 9 januari 2023 och 3 juli 2023. För kursstart 9 januari 2023 behöver ansökan för ny leverantör vara insänd senast 22 april 2022 samt tilläggsansökningar vara insända senast 6 maj 2022 (gäller befintliga anordnare). För kursstart 3 juli 2023 behöver för ny leverantör vara insänd senast 11 november 2022 samt tilläggsansökningar vara insända senast 6 november 2022. Detta gäller även ansökan om Svenska för invandrare, SFI.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2022-04-26

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

GNN 2021/36-64