Valdemarsviks kommun Tryckeritjänster, storformat, Norrköpings kommun, m.fl.

Tryckeritjänster, storformat, Norrköpings kommun, m.fl.

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun, Inköpscentral i samarbete med  Valdemarsvik-, Finspång-, Söderköpings kommuner och Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling gällande ramavtal tryckeritjänster, storformat. Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten. Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst via Norrköpings kommuns upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0085