Valdemarsviks kommun Totalentreprenad av ombyggnad av luftbehandlings- samt värmesystem

Totalentreprenad av ombyggnad av luftbehandlings- samt värmesystem

Valdemarsviks kommun, VALDEMARSVIK

Valdemarsviks kommun bjuder in leverantörer att lämna anbud på totalentreprenad av ombyggnad av luftbehandlings- samt värmesystem.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-03-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

19/2