Valdemarsviks kommun Textilslöjdsmaterial

Textilslöjdsmaterial

Linköpings kommun

Linköpings Kommun inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ett Ramavtal med en (1) leverantör avseende leveranser av textilslöjdsmateriel. Samtliga villkor för avrop/beställning är fastställda i avtalet.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Linköpings Kommuns upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Linköpings Kommun och vår verksamhet finns på www.linkopings.se.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UH-2019-293